INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Posolstvá aj cyklopúť na počesť Jána Pavla II.

Posolstvá aj cyklopúť na počesť Jána Pavla II.

Desiate výročie historickej udalosti – návštevy pápeža Jána Pavla II. sme si pripomenuli 13. a 14. septembra. „S pocitom najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ,“ zaznelo z úst Jána Pavla II. v pamätný deň 14. septembra 2003 na priestranstve pred petržalským Kostolom Svätej rodiny. Pápež tu slávil bohoslužbu a vyhlásil za blahoslavených obete komunistického režimu – mučeníkov rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a biskupa Vasiľa Hopka. Spomienková dvojdňová slávnosť na túto mimoriadnu udalosť sa uskutočnila 13. – 14. septembra. Svätú omšu na vigíliu výročia 13. septembra 2013 v Kostole Svätej rodiny slávil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, koncelebroval pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko a kňazi. Arcibiskup Stanislav Zvolenský povedal, že náš život je poznačený dobrotou tohto charizmatického pápeža, jeho akademickou i životnou múdrosťou a svedectvom o Božej láske najmä k chorým, starým, ako aj mladým ľuďom.

omša

Pápež medzi nami

Farnosť Svätej rodiny pod vedením farára vdp. Jozefa Dúca počas spomienky na Jána Pavla II. medzi nami ponúkla bohatý program, v ktorom nechýbali osobné spomienky, vystúpenia komorného sláčikového orchestra Allegro či divadla Atak ani polnočná bohoslužba. Miesto návštevy pontifexa v Petržalke nesie od jeho pamätnej návštevy názov Námestie Jána Pavla II.

cyklopúť

Cyklopúť v žltých tričkách

Cyklopúť bola skvelá akcia! 14. septembra 2013 na 10. výročie návštevy hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku nepretržite pršalo. A predsa! Nadšenie sršalo z pápežsko žltých tričiek cyklistov, ktorí v sprievode polície prešli po vymedzenej trase k štyrom petržalským kostolom. Farár vdp. Jozef Dúc pred štartom spred Kostola Svätej rodiny s úsmevom poznamenal: „Ján Pavol II. by povedal: My sa dažďa nebojíme.“

Za podporu podujatia patrí vďaka aj Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na čele s pánom starostom Vladimírom Bajanom.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201