INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalské súzvuky

Petržalské súzvuky

Miestna knižnica Petržalka pozýva všetkých fanúšikov dobrého čítania na 24. ročník autorskej literárnej súťaže „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“. Porota, ktorej predsedal Dado Nagy musela v tomto roku prečítať 350 prác od 177 autorov. Najväčšie zastúpenie mala poézia (230), nasledovaná prózou (118) . Do kategórie dráma prišli len dve práce. Celoslovenská súťaž nesúca meno slovenského dramatika a spisovateľa prijímala príspevky do konca mája. Slávnostné vyhodnotenie bude verejné a uskutoční sa 27. septembra o 10:00 v CC Centre na Jiráskovej ulici.

V predvečer súťaže 26. 9 o 18:00 sa v pobočke knižnice na Prokofievovej ulici (v budove Základnej školy) uskutoční sprievodné podujatie „BR(E)AKovanie“ . Na čítačke neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK sa predstaví Martin Chudík, Oli Gluštíková, Roman Beňo, Martina Grmanová, Matej Kubriczký, Lenka Roskošová a Ria Gehrenová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201