INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Blesková akcia v Horskom parku

Po sérii horúcich augustových dní objavili pri každodennej inšpekcii v Horskom parku ľudia z Nadácie Horský park boľševník. Asi 40 rastlín tejto veľmi nebezpečnej rastliny zjavilo sa nad úrovňou trávy na dolnej lúke parku. V nasledujúcej bleskovej akcii odborníci z magistrátu a Štátnej ochrany prírody objav potvrdili a vzápätí záhradníci z odbornej firmy Carni Herba rastliny odstránili. Ide o veľkú invazívnu, rýchlo sa rozmnožujúcu a veľmi agresívnu rastlinu (fotografia), ktorá dorastá do výšky cca 2 metre a potláča ostatné rastlinstvo. Ak sa jej dotkne človek môže mu vážne poškodiť kožu, u detí a alergikov môže spôsobiť vážne stavy až smrť. Vyzývame všetkých ak takú rastlinu majú náhodou v záhrade, alebo vo svojom okolí aby ju okamžite odstránili. Treba pracovať s rukavicami a s oblečením, ktoré zakrýva celé telo. Rastlinu treba dať do veľkého igelitového vreca, zaviazať ho a dať do kontajnera na komunálny odpad (v Bratislave) alebo spáliť (na vidieku). Odstraňujú sa najprv vrchlíky so semenami, potom byľ, potom korene.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201