INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vzťahovačný muž činu

Vzťahovačný muž činu

  Keby nešlo o vážnu vec, akým trestný čin ublíženia na zdraví bezpochyby je, asi by sme sa zasmiali. Náhoda je blbec, tak  sa zvykne zavše hovoriť a možno na tom škvarka pravdy bude. Neviem, azda by to stálo v rámci  eurofondov aj za vedecké skúmanie, prečo práve blbec a nie napríklad tryskáč alebo dromedár. Ale vráťme sa k nášmu prípadu.

Všetci to poznáme, každému sa už prihodilo, že idúc zamyslený po ulici sa zrazu v našej blízkosti niekto zasmeje. Azda niet človeka, ktorému by nenapadlo, že neznámy sa smeje práve jemu, a tak si začne obzerať svoje oblečenie, v zrkadielku hľadá chybný mejkap, siahne na intímne miesto, či je zazipsované. Po zistení, že je všetko ako má byť, sa zvyčajne vráti k svojim myšlienkam. Nájdu sa ale aj jedinci, ktorí nedokážu smiech prehliadnuť a začínajú jeho dôvody hľadať vo vzťahu k sebe. Čo o mne vie, čo zamýšľa, čo chce týmto smiechom dosiahnuť? Ako pán Jakub (39), ktorý na chodcovi idúcom oproti nemu zbadal v tvári podozrivý úškrn. Je vám na mne niečo smiešne, oslovil bez okolkov Vlada (57). Dostalo sa mu odpovede, že ide na stretnutie s priateľmi a opakuje si pár vtipov. Na  jednom z nich sa pousmial, a tak ho ponúkol aj mužovi, čo ho oslovil. Vraj v telefóne na mestskej polícií sa ozve hlas – do do dobrýý de deň, v v volám žže tu lele leží z zdochnutý  kkkôň. O o odvezte ho, ppprosím, on už tttúú z z začíná z z z zapáchať. A kde leží?, pýta sa policajt. Na na n… Námestie hraničiarov?, pomáha mu policajt. N n nie, le leží na na … Pane zavolajte nám, keď to riadne vykoktáte, naštve sa policajt a rozhovor skončí. O hodinu sa situácia opakuje – do do dobrý de deň, ppán ppolicajt, jjjá v v volám, žže tu stáá le le le leží ten k k kôň, ooon už ssstráš ne pa pa pachne a a už popo ňom lezú m m muchy, m motajú  s sa tu aj d deti… A kde leží, už to viete?, pýta sa muž zákona. Na na nam … Námestie hraničiarov, opäť pomáha policajt. A a ano, už som ho ta taam od odtiahol.

Dobrý, že? Pán Jakub bol nielen vzťahovačný, ale aj muž činu, a tak odpovedal po svojom. Z jeho repliky sa rozprávač vtipov liečil desať dní, tri dni trvalo, kým sa dozvedel, že  inzultant má doma koktavého syna. Náhoda je blbec, nech sa jej hovorí ako chce.

V bratislavskom kraji za prvý polrok 2017 zaznamenali policajné štatistiky 86 prípadov trestného činu Ublíženie na zdraví (SR 838) na základe ktorých bolo vyšetrovaných 58 osôb (objasnenosť 50%), jedenásť osôb spáchalo čin pod vplyvom alkoholu, v troch prípadoch to boli drogy. Tak vraví § 156 trestného zákona v súvislosti s ublížením na zdraví: Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby – odňatie slobody na jeden rok až päť rokov – je čin spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, závažnejší spôsob konania, za krízovej situácie alebo spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky