INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Súťaže, kde je aj  veda umením

Súťaže, kde je aj  veda umením

Žiaci základných a stredných škôl, ale aj vysokoškoláci sa môžu aktuálne zapojiť do fotografickej a výtvarnej súťaže. Tie sú už tradične súčasťou každoročného Týždňa vedy a techniky.

Spracovať tému „Ako recyklujem“ majú príležitosť vo svojich výtvarných prácach žiaci a študenti v dvoch vekových kategóriách – od 11 do 13 rokov a od 14 do 16 rokov. Fotografická súťaž je určená starším žiakom, presnejšie študentom stredných škôl a tiež vysokoškolákom vrátane doktorandov. Cez objektív fotoaparátu sa môžu pozrieť na tému „Voda a veda.“

Obe súťaže sú sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa pravidelne koná v novembri a organizuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločne s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku pri CVTI SR. (NCPVaT CVTI SR).

„V tomto ročníku sme sa rozhodli upriamiť pozornosť tak trochu na témy spojené so životným prostredím a veríme, že tak, ako každý rok, aj tentokrát budeme mať náročnú úlohu vybrať z množstva skvelých prác tie najlepšie. Naším cieľom je, aby sa veda dostala do povedomia širokej verejnosti a najmä, aby si mladí uvedomili, že je možné spájať ju s rôznymi oblasťami spoločnosti, dokonca aj umením cez kresby, maľby či fotografie,“  hovorí Andrea Putalová, riaditeľka NCPVaT CVTI SR.

Výtvarná súťaž sa koná už po dvanásty krát. Hodnotiaca komisia vyberie zo zaslaných prác tie, ktoré postúpia do súťažného výberu.  V každej z kategórii budú traja víťazi. Podobne sa bude vyberať aj pri fotografiách, kde sa stane víťazom kategórie vždy len jeden súťažiaci. Fotografická súťaž oslávi svoj piaty ročník.

„Ocenení sa môžu tešiť na diplomy, ale i vecné ceny, za ktoré vďačíme našim partnerom súťaže.  Práce je potrebné zasielať poštou priamo na adresu Centra vedecko-technických informácií SR. Viac sa záujemcovia dozvedia o súťaži na oficiálnej webovej stránke Týždňa vedy a techniky,“ konkretizuje Putalová.

Súťažné návrhy je možné zasielať najneskôr do 11. októbra 2017 a výsledky budú slávnostne vyhlásené v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 v dňoch 6. až 12. novembra 2017.

www.tyzdenvedy.sk

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.