INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva všetkých záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry v Petržalke nadmestského, mestského i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i konkrétny spôsob finančného krytia nákladov predložili mestskej časti do 30. septembra 2016.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201