INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva všetkých záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry v Petržalke nadmestského, mestského i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i konkrétny spôsob finančného krytia nákladov predložili mestskej časti do 30. septembra 2016.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky