INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kým sa brány škôl otvoria

Kým sa brány škôl otvoria

Od nového milénia investovala Petržalka do opráv a obnovy príslušenstva školských budov viac ako 6 miliónov eur. Plastové okná, rekonštrukcie striech a výmena osvetlenia, to sú len niektoré z finančne náročných investícií. Samospráva zvyšovaním úrovne školského prostredia deklaruje svoj záujem na budovanie bezpečného, zdravého a podnetného prostredia pre petržalské deti a žiakov.
    Väčšie rekonštrukcie na budovách škôl už tradične naplánovala Petržalka na obdobie letných prázdnin. Mestská časť, ktorá je zriaďovateľom až 34 škôl – 11 základných a 23 materských – počas tohto obdobia preinvestovala viac ako pol milióna eur nielen na nevyhnutné opravy, ale aj na zlepšenie podmienok a ozdravenie prostredia.

škola, rekonštrukcie, opravy, kontajner, stavba

V prvom mesiaci letných prázdnin z dôvodu bezpečnosti mestská časť zrekonštruovala hlavné schodisko a odstránila zatekanie na budove školy na Nobelovom námestí.Rovnako aj  školy na Turnianskej a Pankúchovej potrebovali rekonštrukciu zatekajúcich striech na dvoch pavilónoch.

Na materskej škole na Tupolevovej vymenili okná a na Haanovej opravili vstupy do objektu z terasy. Na základnej škole na Černyševského bola nevyhnutná oprava kanalizácie a žiaci sa už v septembri budú na telesnú výchovu prezliekať vo vynovených šatniach a sprchovať v zrekonštruovaných sprchách. Úpravou školníckeho bytu na Bzovíckej vznikne ďalšia trieda materskej školy. Všetky tieto práce v hodnote približne 251-tisíc eur sú už ukončené a na šiestich materských školách zrekonštruovali hygienické zariadenia.

toalety, rekonštrukcie

Tento rok mestská časť vymení rozvody vody a kanalizácie, obklady, dlažbu a samozrejme sanitu v materských školách Ševčenkova, Röntgenova, Haanova, Bulíkova, Bzovícka a Lachova. Mestská časť na zlepšenie hygienických podmienok investuje zhruba 177-tisíc eur. Okrem prebiehajúcich prác pripravuje Stredisko služieb školám a školským zariadeniam aj obstaranie projektu na rekonštrukciu školskej kuchyne v ZŠ Budatínska, kde okrem iného ešte dovybavia kuchyňu zariadením v hodnote 10-tisíc eur.

rekonštrukcie, opravy, školy

V roku 2009 odsúhlasilo predchádzajúce zastupiteľstvo v Petržalke úver vo výške 5 miliónov eur na výmenu okien a zateplenie striech, aby sa ušetrili náklady na prevádzku školských zariadení. Časť týchto finančných prostriedkov čerpala Petržalka ešte aj začiatkom roku 2011. Následne v rokoch 2012 až 2015 investovala do opráv budov škôl celkovo sumu viac ako 3 milióny eur. Finančne náročnou bude plánovaná rekonštrukcia budovy materskej školy na Vyšehradskej, kde náklady presiahnu dva milióny eur.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky