INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Gaudeamus na Mokrohájskej rozhodne nezaspalo na vavrínoch

Gaudeamus na Mokrohájskej rozhodne nezaspalo na vavrínoch

Je to už šesť rokov, kedy sa na Mokrohájskej v zariadení Gaudeamus spustilo do prevádzky komplexné centrum hydroterapie. Tento projekt európskeho rozmeru sa ale v posledných mesiacoch posunul k ďalšej originálnej  a na Slovensku ojedinelej službe – pilotného projektu bezodkladného prijatia, tzv. first touch. O minulosti, súčasnosti aj budúcnosti zariadenia Gaudeamus sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Štefanom Tvarožkom.

Ako sa vám vôbec podarilo vybudovať takéto komplexné centrum hydroterapie? Ako dlho ste ho budovali?

– Projekt KCH bol financovaný grantom z Islandu , Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho realizátorom bol náš zriaďovateľ, Bratislavský samosprávny kraj a kľúčovým zahraničným partnerom bola základná škola v Havířove.  KCH sa podarilo vybudovať vďaka tomu, že BSK sa nezľakol príležitosti pre precedens európskeho rozmeru, ktorým bol náš zámer otvoriť naše zariadenie komunitnej rehabilitácie aj „najťažšej“ skupine ľudí s mentálnym postihnutím, ktorých je ťažké integrovať. V čase, keď sa rozhodovalo o projekte ako takom, sa BSK zaviazal k tomu, že 10 rokov bude realizovať hydroterapiu týchto klientov  v podmienkach bežnej mestskej plavárne, t.j. mimo ich materského zariadenia sociálnych služieb. Pri tejto príležitosti mi nedá nepripomenúť, že tento projekt bol realizovaný za pôsobenia Vladimíra Bajana vo  funkcii župana BSK.  Keby nebol reagoval flexibilne (čas na realizáciu KHC bol extrémne krátky – cca 1 rok), dnes by sme nemohli konštatovať fakt, že všetky nami nastavené projektové zámery už v súčasnosti vysoko prekračujeme. Predpokladaná mesačná návštevnosť bola 4 000 vstupov, dnes máme priemerne 9 000.  Kvalitatívne výstupy sú tiež veľmi zaujímavé a nad naše očakávania.

mokrohájska, V.Bajan

Komu je hydrocentrum určené?

– Centrum slúži všetkým občanom. Je tu pre ľudí so špeciálnymi potrebami, t.j. telesne aj mentálne postihnutých, ale aj zdravým ľuďom v rámci prevencie, telesne postihnutým aj zdravým športovcom, aj zdravej verejnosti. Klienti zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK majú dokonca vstup zdarma.

Čo všetko je potrebné na to, aby ho mohli využívať ľudia so zdravotným znevýhodnením?

– KHC je samozrejme kompletne bezbariérové a v tomto zmysle spĺňame najprísnejšie technické kritériá. Samozrejmosťou sú špeciálne mobilné spúšťacie stoličky, ktoré návštevníka dopravia zo šatne a výsuvným ramenom spustia do vybraného bazéna. Máme aj fixné spúšťacie stoličky na trojdráhovom bazéne. Taktiež disponujeme vozíkmi určenými do sprchy. Bonusom nášho KHC je personál, ktorý telesne znevýhodneným návštevníkom , v čase kedy poskytujeme hydroterapiu, pomáha  aj s prezliekaním a sprchovaním v šatniach.

mokrohájska, V.Bajan

Chodia k vám aj cudzí návštevníci? V akej vekovej kategórii a z ktorých častí Bratislavy?

– Naše KHC sa teší veľkej obľube rôznych kategórií návštevníkov zo všetkých mestských častí Bratislavy a blízkeho okolia.  Osobitne ma teší záujem zo strany seniorov, z ktorých sa vytvorila skupina, ktorá chodí plávať pravidelne od spustenia prevádzky v roku 2010. Týmto naše bazény plnia dôležitú úlohu z hľadiska Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 -2020, ktorým je podpora aktívneho starnutia.

V minulých dňoch ste zaviedli novinku „first touch“. Priblížte nám ju, prosím.

– Ako z nášho názvu ( GAUDEAMUS- zariadenie komunitnej rehabilitácie ) vyplýva, sme zariadenie sociálnych služieb založené na komunitnom princípe, ktorého cieľom je maximalizácia rozvoja potenciálu klienta, v prospech jeho inklúzie a zlepšenia kvality života v komunite. Okrem štandardných služieb v domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku, poskytujeme aj akreditovanú odbornú  sociálnu činnosť ambulantnou aj terénnou formou. Sme realizátorom pilotného projektu bezodkladného prijatia, ktorý nemá obdobu v rámci BSK ale domnievam sa že ani v rámci celej SR. To znamená, že prijmeme každého, kto sa ocitol v núdzi – zdravotnej, psychickej, alebo nemá strechu nad hlavou.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky