INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Šport je súčasťou Dní Petržalky

Šport je súčasťou Dní Petržalky

Športové podujatia jubilejného 20. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2017 sa uskutočnili v termíne od 10. mája do 10. júna. Uskutočnilo sa 19 plánovaných športových podujatí, z toho 13 športových akcií zabezpečovalo oddelenie školstva a športu  v spolupráci so spoluorganizátormi (TPŠ – Tenisová škola Petržalka, ŠAK Run for Fun, MŠKI Petržalka, ZR Budatínska 61, Vivus, Budúcnosť nádejí, o.z., ŠŠK BSC Bratislava, Petržalská plaváreň a Kultúrne zariadenia Petržalky.

 

Súťaž v pétanque pre seniorov organizačne zabezpečovalo oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a  4 podujatia realizovali organizácie Triatlonový klub TRIAX, PRO SET, s.r.o., PŠ Doggie výcviková škola,  QUINTA ESSENTIA s.r.o.  v spolupráci s mestskou časťou.

 

Športové podujatia sa realizovali predovšetkým v školských športových zariadeniach (telocvične, školský športový areál) ZŠ Tupolevova, ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska,  ZŠ Nobelovo nám. a na petržalskej plavárni. Výstava výtvarnej súťaže Olympijského festivalu nádejí Petržalka 2017 bola realizovaná v Cik Cak centre na Jiráskovej ul..

 

Okrem toho sa športové podujatia realizovali na brehoch Veľkého Draždiaka, na športoviskách mestskej časti (Gessayova), na tenisových dvorcoch PROSET na Vlasteneckom nám., na Dudovej a Nobelovom nám., na ihrisku reštaurácie Rančík na Starohájskej 35 a v Petržalskom psom parku na Wolkrovej ul.

 

Cieľovými skupinami, pre ktoré boli jednotlivé podujatia určené, boli najmä žiaci ZŠ (14), obyvatelia mestskej časti (4), seniori Petržalky (1), účastníci a diváci na Majstrovstvách Európy v Akvatlone (1). Na jednotlivých športových podujatiach sa  zúčastnilo spolu 2097 aktívnych športovcov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky