INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dostali sme prestížne ocenenie

Dostali sme prestížne ocenenie

Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod názvom Cogen Europe Recognition Awards 2015. Ocenenie jej bolo udelené Európskym združením na podporu kogenerácie (Cogen Europe) za projekt kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom 18-tich kogeneračných jednotiek inštalovaných na systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktorý realizovala v spolupráci so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s.  

 Ocenenie Cogen Europe Recognition Awards 2015 je udeľované každoročne jednotlivcom alebo spoločnostiam za podporu, profesionalitu a inovatívny prístup, vďaka ktorým výraznou mierou prispeli k rozvoju kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v Európe. Starosta mestskej časti Petržalka, Vladimír Bajan prebral ocenenie z rúk Claudie Canevari z Generálneho riaditeľstva pre energetiku pri Európskej komisii, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla pozitívny prínos projektu pre životné prostredie a pre zabezpečenie obnovy a udržateľnosti systému centrálneho zásobovania teplom v Petržalke.

„Sme hrdí, že práve naša mestská časť je v tomto smere príkladom a veríme, že náš projekt bude inšpiráciou pre ostatné mestá a obce na Slovensku. Týmto efektívnym riešením zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť systému CZT, bezpečnú, spoľahlivú a k životnému prostrediu šetrnú výrobu tepla a elektrickej energie. Sme si vedomí, že rozhodnutím podporiť a realizovať tento projekt prispievame zároveň k napĺňaniu cieľov SR a EÚ v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo“, uviedol Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka.

Projekt zároveň potvrdil, že centrálne zásobovanie teplom je dôležitým nástrojom pre udržateľné, moderné a účinné vykurovanie, pretože umožňuje efektívnu implementáciu, či už obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanej výroby tepla a elektriny.

„Cieľom projektu je výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody moderným, ekonomickým a ekologickým spôsobom. Získané ocenenie je dôkazom toho, že spustenie projektu kogeneračných jednotiek pomáha plniť tento cieľ. Kogeneračné jednotky zvýšili energetickú efektívnosť existujúceho systému centrálneho zásobovania tepla a zároveň prinášajú finančné zdroje potrebné pre jeho ďalšiu modernizáciu. Dodávky tepla sa stali efektívnejšími a spoľahlivejšími pre našich koncových zákazníkov“, uviedol Miroslav Kot, generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.

Mestská časť Bratislava – Petržalka a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. sú dlhodobými partnermi. Začiatok spolupráce siaha do roku 2000, keď spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. prevzala prevádzku systému CZT v MČ Petržalka na základe dlhodobej zmluvy a zásobuje tak teplom 40 tisíc domácností. Začiatkom roka 2013 bola táto nájomná zmluva predlžená, čo umožnilo realizovať projekt trvalej udržateľnosti systému CZT, ktorého súčasťou bola aj inštalácia 18-tich kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom 14 MWe v existujúcich kotolniach. Následná postupná obnova existujúceho systému CZT prinesie zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti a kvality dodávok tepla všetkým odberateľom tepla v Petržalke.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky