INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rozhodnutie ministra o Smaltovni napadol prokurátor

Rozhodnutie ministra o Smaltovni napadol prokurátor

Minister kultúry SR Marek Maďarič porušil pri rozhodovaní o tzv. Smaltovni v areáli bývalej továrne Matador v bratislavskej Petržalke zákon. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár jeho rozhodnutie navrhuje zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu, informuje Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) vo svojom vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol Jakub Ďurinda z KOTP. Ochrancovia pamiatok prikladajú k vyhláseniu aj protest prokurátora z 5. júna adresovaný MK SR. Podľa ochrancov pamiatok je industriálna pamiatka petržalská Smaltovňa „obeťou netransparentného rozhodovania o pamiatkach“. KOTP vyzýva ministra kultúry SR Mareka Maďariča, „ako najvyššieho zodpovedného za ochranu kultúrneho dedičstva krajiny, aby svoje kroky vysvetlil a najmä, aby rozhodnutie napravil nielen právne, ale aj vecne a umožnil tak Pamiatkovému úradu SR splniť si poslanie a vyhodnotiť, či je Smaltovňa hodná na zápis medzi národné kultúrne pamiatky“.

Klub ochrany technických pamiatok napadol rozhodnutie Ministerstva kultúry (MK) SR na Generálnej prokuratúre SR v prípade Smaltovne spolu s rozhodnutím o pivovare Stein v apríli tohto roka. Ministerstvo totiž podľa KOTP vydalo rozhodnutia, ktorými umožňuje likvidáciu posledných zachovalých historických industriálnych areálov v Bratislave – Smaltovne a pivovaru Stein. Pamiatkový úrad v areáli bývalého pivovaru Stein vyhlásil štyri objekty za národné kultúrne pamiatky, MK SR však rozhodlo, že pamiatkou je iba jeden z nich. Ministerstvo kultúry tiež podľa Klubu ochrany technických pamiatok, ktorý spolupracuje s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť, zastavilo konanie o vyhlásení objektov Smaltovne za národné kultúrne pamiatky. Ochrancovia technických pamiatok preto dali podnet na generálnu prokuratúru a požiadali pamiatkový úrad, aby nevydával stanoviská, pokiaľ sa celá vec neprešetrí.

Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky, známa ako Smaltovňa, neskôr súčasť podniku Matador na Kopčianskej a Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke vznikla v roku 1899. „Svojho času bola jedným z najväčších a najmodernejších podnikov v tejto oblasti na Slovensku. Dnes je jednou z posledných zachovaných industriálnych pamiatok v hlavnom meste, jedinou v Petržalke,“ pripomína KOTP. Pamiatkový úrad SR navrhoval vyhlásenie viacerých objektov továrne Smaltovne za národné kultúrne pamiatky (NKP) v roku 2010. K ich vyhláseniu nedošlo z dôvodu nedostatočnej dokumentácie pamiatkových hodnôt. V septembri 2013 na základe žiadosti Pamiatkového úradu SR vydalo MK SR rozhodnutie, ktorým nariaďuje pamiatkovému úradu obnovu konania vo veci vyhlásenia dotknutých objektov za NKP z dôvodu, že vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie. Podľa ochrancov technických pamiatok tieto nové skutočnosti vyšli najavo vďaka aktivite KOTP a ich spolupracovníkov a ministerstvo kultúry ich vo svojom rozhodnutí o obnove konania presne uviedlo. Vlani v novembri minister kultúry Marek Maďarič po odvolaní sa vlastníkov objektov voči rozhodnutiu o obnove konania vo veci vyhlásenia Smaltovne za národnú kultúrnu pamiatku toto rozhodnutie zrušil. Podľa KOTP dôvodom malo byť, že „nie je preukázateľné splnenie zákonnej podmienky na obnovu konania, a to existencia nových skutočností, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie“. Preto KOTP požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie rozhodnutia ministra kultúry. „Prokurátor naše výhrady uznal a rozhodnutie ministra napadol protestom, navrhuje ho zrušiť a nahradiť právne správnym rozhodnutím,“ informujú ďalej.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky