INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci schválili generálny pardon neplatičom

Poslanci schválili generálny pardon neplatičom

Poslanci na júnovom zastupiteľstve schválili návrh na odpustenie pohľadávky vzniknutej neplatením nájomného a poskytovaných služieb v petržalských obecných bytoch. O takzvaný „generálny pardon“ môžu neplatiči požiadať písomne na bytovom oddelení. Jednou z podmienok je uhradenie istiny pohľadávky do 30. novembra 2014.

Možnosť odpustenia pohľadávky motivovala nájomcov obecných bytov v minulosti k dobrovoľnému uhradeniu istiny, čo pre samosprávu znamenalo zníženie stavu pohľadávok. Počas rokov 1999, 2006 a 2009 takto znížila mestská časť pohľadávku na nájomnom až o milión dvestopäťdesiattisíc eur. V súčasnosti eviduje Petržalka pohľadávku vo výške takmer milión dvestodeväťdesiattisíc eur. V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, môže mestská časť odpustiť dlh nad 3 500 eur len so súhlasom miestneho zastupiteľstva, ktoré predložený materiál schválilo a umožnilo tak požiadať o tzv. „generálny pardon“.

Nájomníci obecných bytov, ktorým mestská časť v predchádzajúcom období príslušenstvo pohľadávky neodpustila, si môžu písomne požiadať o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutého v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním obecných bytov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky