INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka udelí generálny pardon neplatičom

Petržalka udelí generálny pardon neplatičom

Poslanci na zastupiteľstve v utorok 24. júna 2014 schválili návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutého neplatením nájomného a poskytovaných služieb v petržalských obecných bytoch. O takzvaný „generálny pardon“ môžu neplatiči požiadať písomne na bytovom oddelení. Jednou z podmienok je uhradenie istiny pohľadávky do 30. novembra 2014.

Možnosť odpustenia príslušenstva pohľadávky motivovala nájomcov obecných bytov v minulosti k dobrovoľnému uhradeniu istiny, čo pre samosprávu znamenalo zníženie stavu pohľadávok. Počas rokov 1999, 2006 a 2009 takto znížila mestská časť pohľadávku na nájomnom až o milión dvestopäťdesiattisíc eur. V súčasnosti eviduje Petržalka pohľadávku vo výške takmer milión dvestodeväťdesiattisíc eur. V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, môže mestská časť odpustiť dlh nad 3 500 eur len so súhlasom miestneho zastupiteľstva, ktoré dnes predložený materiál schválilo a umožnilo tak požiadať o tzv. „generálny pardon“.

Nájomníci obecných bytov, ktorým mestská časť v predchádzajúcom období príslušenstvo pohľadávky neodpustila, si môžu už od dnes písomne požiadať o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutého v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním obecných bytov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201