INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Samospráva rieši problém s použitými injekčnými striekačkami

Samospráva rieši problém s použitými injekčnými striekačkami

Petržalská samospráva si uvedomuje, že napriek znižujúcemu sa počtu drogovo závislých, ako potvrdzujú aj štatistiky, je výskyt použitých injekčných striekačiek stále vážnou hrozbou. Najmarkantnejšie sa problém prejavuje na detských ihriskách, v parkoch pri lavičkách a pod. Ohrození sú všetci obyvatelia, predovšetkým však deti, ktoré sa v týchto miestach zdržiavajú a ktoré si neuvedomujú, aké riziko im pri dotyku s použitou injekčnou striekačkou môže hroziť.

Aby mestská časť Petržalka zefektívnila úsilie pri odstraňovaní striekačiek, hľadá stále nové možnosti, ako situáciu s čistotou v Petržalke zlepšovať. Preto využila možnosť Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na Ministerstve vnútra SR a vypracovala projekt Bezpečnosť obyvateľov a parky bez drog a ihiel, vďaka čomu sa jej podarilo získať grant vo výške šesťtisíc eur. Získané finančné prostriedky Petržalka použije na vyškolenie pracovníkov na bezpečný zber odpadu, ale predovšetkým na zabezpečenie technického vybavenia – ako sú pevné gumené rukavice, prenosné nádoby na zber pohodených ihiel i väčšie nádoby na uskladnenie infekčného odpadu. Časť získaných financií mestská časť využije aj na nemenej dôležitú informovanosť obyvateľov o súvislostiach tejto problematiky, predovšetkým sa zameria na osvetu u detí prostredníctvom školských besiedok, na ktorých sa dozvedia nielen o možných rizikách, ale aj o tom, čo robiť a kam zavolať, ak takúto striekačku nájdu.

V tomto „boji“ môžu pomôcť aj obyvatelia, tým, že nahlásia lokality výskytu použitých ihiel. Obrátiť sa môžu na zelenú linku Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka 02/ 63 820 158.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.