INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Do pozornosti

Do pozornosti

Životné minimum

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli s účinnosťou od 1. júla 2013 ustanovené nové sumy životného minima. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Zákaz fajčenia

Novela zákona č. 377/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2013 rozšírila definíciu zariadenia spoločného stravovania, čím medzi prevádzky so zákazom fajčenia zaradila aj tie, v ktorých pokrmy a nápoje nepripravujú ale iba podávajú. V nákupných strediskách, v kultúrnych zariadeniach a pod. je možné fajčiť iba v stavebne oddelených miestnostiach, pričom cigaretový dym nesmie prenikať do verejne prístupných priestorov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky