INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poupratujme naše mesto

Poupratujme naše mesto

Petržalka sa aj tento rok zapojí do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Pre dobrovoľníkov zabezpečí vrecia na zber odpadu, povolenia uskladniť ho a následný odvoz. Ak vám prekážajú odpadky vo vašej bytovke, neporiadok na uliciach a v parkoch, či špinavé zastávky, máte šancu zmeniť to. Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v Strednej Európe – Naše Mesto, v spolupráci s mestskými časťami Bratislavy, prináša túto aktivitu už po deviaty raz. Aj od nás záleží, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijeme a preto si spravme voľno v sobotu 13.6. od 9.00 do 12.00. Zavolajme susedov, pozvime aj kamarátov a poďme vyčistiť svoje okolie! Môžete pomôcť zveľadiť detské ihrisko na vašom sídlisku, upratať pred obytným domov, vyčistiť vnútroblok. Vaše nápady nám píšte a prihláste sa na Poupratuj Naše Mesto

 

Poupratuj-Naše-Mesto-2015

Každý z dobrovoľníkov dostane tričko Naše Mesto a ak pošle fotku pred a po akcii, bude táto zverejnená na stránke usporiadateľa www.nasemesto.sk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201