INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Joga pri Chorvátskom ramene

Joga pri Chorvátskom ramene

Počas letných mesiacov organizujeme cvičenie pre verejnosť. Cvičiť začíname 7.7.2015 o 17,00 hod. pri Chorvátskom ramene (Ševčenkova ulica) na lúke pri detskom ihrisku.Cvičíme každý utorok od 17,00 hod. Prineste si karimatku a doprajte si hodinku pre seba. Pozývajú členky občianskeho združenia Rozlet – fit v každom veku, www.rozlet.sk

Cvičenie podporila Mestská časť Petržalka

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201