INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka situáciu monitoruje

Petržalka situáciu monitoruje

Situácia na území Petržalky je pod kontrolou aj vďaka vynikajúcej súčinnosti všetkých zložiek. Z dôvodu kulminácie Dunaja petržalská samospráva intenzívnejšie monitoruje situáciu všetkých záplavových lokalít. Naďalej úzko spolupracuje so štátnou a mestskou políciou, hasičmi, pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku a ostatnými dotknutými zložkami, ktoré sú neustále v teréne.

Krízový štáb mestskej časti bude situáciu naďalej monitorovať a priebežne informovať obyvateľov prostredníctvom médií aj na webovej stránke mestskej časti. Odporúčame občanom v záujme ich bezpečnosti plne rešpektovať všetky pokyny záchranných zložiek a nevstupovať na miesta, o ktorých petržalská samospráva informovala ako o rizikových. V súčasnosti sa jedná predovšetkým o Sad Janka Kráľa, hrádzu po celej dĺžke a Viedenskú cestu, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti rozvodneného Dunaja.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa môžu obyvatelia Petržalky stále obrátiť na krízový štáb miestneho úradu na nonstop pohotovostnej linke 02/68 288 830.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201