INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mesto pripravuje vyhlásenie mimoriadnej situácie

Mesto pripravuje vyhlásenie mimoriadnej situácie

V pondelok 3. júna sa na podnet primátora Milana Ftáčnika uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu. Na rokovania boli prizvaní zástupcovia mestských častí, ktoré sú v dotyku s Dunajom , predstavitelia štátnych inštitúcií a bezpečnostných zložiek.

 „Mesto sa v týchto hodinách pripravuje na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Krízový štáb nepretržite monitoruje aktuálnu situáciu súvisiacu s vysokou hladinou Dunaja a žiada verejnosť, aby rešpektovali pokyny nielen príslušníkov mestskej, štátnej polície, ale aj pracovníkov zabezpečujúcich protipovodňovú ochranu mesta,“ vyzval riaditeľ kancelárie primátora a vedúci Krízového štábu Ľubomír Andrassy.

 Stúpajúci Dunaj si už vyžiadal mimoriadne opatrenia ako uzavretie Viedenskej cesty, parkoviska pri Starom moste (Petržalka) a Fajnorovho nábrežia. „Neustále stúpajúca hladina rieky môže už dopoludnia zapríčiniť vyliatie vody na Devínsku cestu. Mesto je v tejto súvislosti v kontakte s ministerstvom obrany, a v prípade uzatvorenia cesty budú prepravu osôb zabezpečovať ťažké mechanizmy ozbrojených síl. Dopravu medzi Devínom a mestom budú usmerňovať príslušníci polície,“ doplnil Ľ. Andrassy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201