INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Priestor pre ľudových umelcov

Priestor pre ľudových umelcov

Mestská časť Bratislava Petržalka organizuje opäť tento rok Dni Petržalky, ktoré vyvrcholia dňa 18. júna na dostihovej dráhe. Súčasťou tohto podujatia bude aj prezentácia a predaj ľudovoumeleckých výrobkov. Prosíme predajcov, ktorí majú záujem sa prezentovať a predávať svoje výrobky na tomto podujatí, aby sa prihlásili do 30. 5. v DK Zrkadlový háj u Alici Donthovej osobne, telefonicky alebo mailom. (t.č.: 0907 167 259 / email: alica.donthova@kzp.sk)

Záujemca, v prípade, že je živnostník, je povinný predložiť fotokópiu strany –  Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. V prípade, že nie je živnostník, vyplní čestné prehlásenie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (tlačivo dostane u pani Donthovej). Organizátor si vyhradzuje právo na výber predajcov z počtu prihlásených.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky