INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Priestor pre ľudových umelcov

Priestor pre ľudových umelcov

Mestská časť Bratislava Petržalka organizuje opäť tento rok Dni Petržalky, ktoré vyvrcholia dňa 18. júna na dostihovej dráhe. Súčasťou tohto podujatia bude aj prezentácia a predaj ľudovoumeleckých výrobkov. Prosíme predajcov, ktorí majú záujem sa prezentovať a predávať svoje výrobky na tomto podujatí, aby sa prihlásili do 30. 5. v DK Zrkadlový háj u Alici Donthovej osobne, telefonicky alebo mailom. (t.č.: 0907 167 259 / email: alica.donthova@kzp.sk)

Záujemca, v prípade, že je živnostník, je povinný predložiť fotokópiu strany –  Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. V prípade, že nie je živnostník, vyplní čestné prehlásenie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (tlačivo dostane u pani Donthovej). Organizátor si vyhradzuje právo na výber predajcov z počtu prihlásených.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201