INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dobrá správa pre Petržalčanov – preplatky a nižšia cena tepla

Dobrá správa pre Petržalčanov – preplatky a nižšia cena tepla

Dodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s., vráti v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2014 svojim zákazníkom viac ako 27 100 € (bez DPH). Už viac ako 20 rokov je popredným poskytovateľom energetických služieb v oblasti centrálneho zásobovania teplom, energetickej efektívnosti a služieb pre priemysel. Do 23. januára tohto roku pôsobila pod názvom Dalkia, a.s. K zmene obchodného mena došlo v dôsledku zmeny akcionárskej štruktúry Dalkie, keď sa medzinárodné aktivity skupiny Dalkia v júli 2014 plne začlenili do skupiny Veolia.

Táto dobrá správa od spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. určite poteší väčšinu Petržalčanov. Náklady na teplo tvoria totiž v rodinných rozpočtoch významnú položku. Intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o prevádzky, ktoré sú majetkom Mestskej časti Petržalka, zvyšovaním účinnosti výroby tepla a investíciami zameranými do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva sa podarilo nielen zlepšiť stav tepelno-technických zariadení, ale aj znížiť cenu tepla. Obyvatelia Petržalky zaplatia celkovo za teplo odobrané v roku 2014 približne o 10 percent menej než v roku 2013. Napriek každoročnému rastu nákladov a inflácii a vďaka teplejšej zime, keď dodávateľ tepla zaznamenal pokles vyrobeného tepla, sa tak Petržalčania môžu v koncoročnom vyúčtovaní tešiť na preplatky. Individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov záleží samozrejme na nastavení mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil správca alebo domové spoločenstvo.

dalkia rury

Veolia Energia Slovensko zníži cenu tepla v tejto mestskej časti oproti roku 2014 o 5,1 %. Cenu schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Štandardný petržalský byt by takto mohol ušetriť za vykurovanie asi 70 € ročne. Zníženie ceny tepla pozitívne ovplyvnili okrem vyššie spomínaných opatrení tiež lepšie podmienky pri nákupe zemného plynu. Samozrejme, to, koľko domácnosť za teplo v konečnom dôsledku zaplatí bude závisieť od skutočných klimatických podmienok v roku 2015, od ktorých sa bude odvíjať množstvo dodaného tepla a v nemalej miere tiež od správania užívateľov vykurovaných objektov.

Tento rok bude dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) prerušená len tam, kde sú plánované investičné akcie a opravy väčšieho charakteru. O termínoch budú odberatelia v predstihu informovaní. Modernizácia tepelného hospodárstva v Petržalke bude pokračovať rekonštrukciou 16-ich odovzdávacích staníc tepla (OST) z tlakovo závislých na tlakovo nezávislé, hydronickým vyvážením teplej úžitkovej vody na 38-ich okruhoch OST, ako aj inštaláciou kotla s nižším výkonom pre prevádzku v letnom a prechodnom období vo výhrevniach na Osuského a Tematínskej ulici. Dodávateľ tepla do petržalských domácností tiež pokračuje v príprave na realizačnú fázu rekonštrukcie sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody a na zmenu zapojenia bytových domov, ktorých teplo je merané jedným meradlom, resp. rozdielom dvoch meračov tepla.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201