INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rekonštrukcia pokračuje

Rekonštrukcia pokračuje

Už pár týždňov prechádza Dom kultúry Zrkadlový háj výraznou rekonštrukciou. Už vlani vymenili svetlá, tento rok sa vymieňajú okná. Keďže celý dom kultúry je presklený, nie je to jednouché. Najmä veľké steny dávajú robotníkom, ale aj pracovníkom „zrkadláča“ poriadne zabrať. Veď okná sa vymieňajú počas plnej prevádzky a obmedzenia sú len minimálne. Náš fotoaparát zachytil robotníkov pri dokončovacích prácach na jednej stene, teraz je rad na druhej stene. Všetko sa deje podľa harmonogramu. „Som rád, že robotníci sú ustretoví, je s nimi veľmi dobrá spolupráca, tak verím, že rekonštrukcia bude v rovnakom duchu aj pokračovať,“ povedal riaditeľ KZP Peter Litomerický.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201