INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prihláste sa do súťaží na Dni Petržalky 2014

Prihláste sa do súťaží na Dni Petržalky 2014

Onedlho sa začnú Dni Petržalky 2014 s rôznymi sprievodnými podujatiami, ktoré vyvrcholia bohatým programom a zábavou v sobotu 14. júna na Závodisku, š. p., Petržalka. Tento rok sa môžete prihlásiť a zabojovať o prvenstvá nielen v už tradičnej súťaži Petržalská varecha – súťaži vo varení guláša, ale aj v ďalších – súťaž O najlepší marhuľový koláč a súťaž Rýchlo s cibuľou – preteky v krájaní cibule a v jedení chleba s masťou a cibuľou.

DP varenie gulášu

Petržalská varecha – súťaž vo varení gulášu

Súťaže sa môžu zúčastniť najmenej 2- a najviac 5-členné družstvá (max. 13 družstiev). Do prihlášky uvedú meno a trvalé bydlisko, tel. kontakt jedného člena + počet členov družstva. Súťažné družstvá nesmú mať v názve meno žiadnej politickej strany.

Termín konania súťaže: 14. 6.

Miesto: Závodisko, š. p., (dostihová dráha) Starohájska ul., Petržalka

Prezentácia: 9.30 – 10. h na mieste

Ukončenie súťaže – odovzdanie vzoriek porote: cca 15. h

Vyhodnotenie: 16. 00 – 16.30 h

Prihlášky treba odovzdať do 2. 6.

Podmienky účasti: Súťažiaci si prinesú vlastnú kotlinu, alebo kotlík s nádobou, plechovú podložku na založenie ohniska (bez podložky bude družstvo diskvalifikované), vedro na vodu, vlastné suroviny a materiál na varenie guláša, (sekerku na úpravu dreva). Guláš môže byť z bravčového, hovädzieho mäsa, alebo diviny podľa uváženia súťažiacich, o zakúpení (hygienickej bezchybnosti) mäsa donesú súťažiaci potvrdenku, ktorú odovzdajú pri prezentácii v deň súťaže, potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, súťažiaci ručia za hygienickú kvalitu použitých surovín, po skončení súťaže sú povinní miesto upratať, každé družstvo môže po odovzdaní vzorky naložiť s gulášom podľa vlastného uváženia, súťažiaci si zabezpečí misky, príbor, chlieb, plastové vrecia na odpad.

Kultúrne zariadenia Petržalky zabezpečia drevo na oheň, porotu a ceny pre víťazov, Závodisko pitnú a úžitkovú vodu, sociálne zariadenia, stoly na prípravu, smetné nádoby (plastové vrecia).

DP deti

Súťaž o najlepší marhuľový koláč

Propozície: Súťaže sa môže zúčastniť max. 20 osôb. Do prihlášky uviesť meno, adresu bydliska, tel. kontakt.

Termín konania súťaže: 14. 6.

Miesto: Závodisko, š. p., (dostihová dráha) Starohájska ul., Petržalka

Registrácia: 14.20 h

Odovzdanie vzoriek: 15. h

Prezentácia koláčov: 15.30 h

Vyhodnotenie: 16.00 – 16.30 h

Podmienky súťaže: súťažiaci prinesie koláče (torty, zákusky, rolády) v cukrárenskej škatuli (veľká, biela na tortu) s max. počtom 2 škatule, do súťaže môže prihlásiť jeden druh koláča (zákusok, torta, roláda…), súťažiaci ručí za hygienickú bezchybnosť výrobkov.

Víťazní súťažiaci odovzdajú svoje výrobky (koláče) víťazom v krájaní cibule a v jedení chleba s masťou a cibuľou. Ďalší súťažiaci môžu s koláčmi naložiť podľa vlastného uváženia.

Súťaž rýchlo s cibuľou

Súťaž v krájaní cibule a v jedení chleba s masťou a cibuľou. Zúčastniť sa na nej môže max. 13 osôb. Do prihlášky uvedú meno, adresu bydliska, tel. kontakt.

Termín konania súťaže: 14. 6.

Miesto: Závodisko, š. p., (dostihová dráha) Starohájska ul., Petržalka

Registrácia: 14. h

Súťaž: 14.30 h

Vyhodnotenie: 16.00 – 16.30 h

Podmienky účasti: súťažiaci starší ako 18 rokov si prinesie vlastný nôž.

Víťazní súťažiaci dostanú ceny od víťazov súťaže O najlepší marhuľový koláč.

DP koncert

Súťažná prehliadka amatérskych skupín

Sobota 7. jún, 9.30 h DK Lúky, Vígľašská 1

Možnosť zviditeľniť sa majú amatérski hudobníci na Dňoch Petržalky prostredníctvom súťažnej prehliadky amatérskych skupín, ktorú organizujú Kultúrne zariadenia Petržalky. Víťaz súťaže vystúpi na galaprogame v sobotu, 14. júna, ako predskokan renomovaných súborov. Podobne sa v minulosti presadili The Broken, Hvozd, The Cellmates, Flow Factory, Robo Patejdl Band.

Štýlovo nie je súťažná prehliadka ohraničená, vybraná trojčlenná porota hodnotí na základe hudobných kvalít celkového prejavu, originality, vhodná je prezentácia vlastných skladieb a textov v slovenčine, nie je to však podmienkou. Prednosť majú súťažiaci pôsobiaci v Petržalke. Súťaž bude od 9. hodiny. Účastník má 10 – 15 minút na prípravu a 15 – 20 minút na prezentáciu. Ozvučenie a základ bicej súpravy zabezpečuje organizátor, ostatný pódiový aparát účastník súťaže. Čas vystúpenia na súťažnej prehliadke si účastník dohodne s organizátorom. V prípade víťazstva na súťaži organizátor zabezpečí jeho vystúpenie v rámci galaprogramu v dĺžke 20 minút. Toto vystúpenie nie je honorované. Záujemca o súťaž zašle organizátorovi vyplnenú prihlášku najneskôr týždeň pred súťažou (do 2. 6.). Nakoľko počet účastníkov je z časových dôvodov obmedzený, je potrebné zaslať prihlášku čím skôr. Záujemca o súťaž zašle organizátorovi spolu s vyplnenou prihláškou stage plán, prípadne zostavu a zoznam skladieb pre SOZA. Vyplnenú prihlášku posielajte na mailovú adresu: dkl@kzp.sk, bližšie informácie získate na tel: 02/63 835 400, 02/ 63 835 404.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.