INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hlasujte za fit kútik pri Draždiaku

Hlasujte za fit kútik pri Draždiaku

Petržalská samospráva prihlásila opäť svoj projekt do verejnoprospešného programu vyhláseného SPP a Nadáciou SPP, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V treťom ročníku sa o hlasy uchádza so zámerom vybudovania fit kútika pri Veľkom Draždiaku, kde by si mohli zacvičiť všetky vekové kategórie – mládež, dospelí, seniori, rekreační aj aktívní športovci.

Hlavným cieľom projektu samosprávy je vybudovanie multifunkčného športového priestoru pri jazere Veľký Draždiak, vyhovujúci súčasným nárokom a trendom. Ďalším cieľom je poskytnutie adekvátneho a súčasným nárokom vyhovujúceho prostredia pre aktívne trávenie voľného času, ako pre obyvateľovej mestskej časti Petržalka tak i pre obyvateľov iných mestských častí. Cvičiace stroje budú vsadené do existujúcej oddychovej zóny, v tesnej blízkosti jazera Veľký Draždiak. Oudoorový fit park má za úlohu zlepšiť fyzické i psychické zdravie a kondíciu obyvateľov. Projekt predstavuje reakciu na najaktuálnejšie trendy v aktívnom trávení voľného času. Outdoorový fit kútik bude vsadený do existujúcej oddychovej zóny areálu jazera, ktoré je najnavštevovanejším a najobľúbenejším športovo-relaxačným priestorom. Projektom vytvorí mestská časť inovatívny voľnočasový priestor, ktorý bude na dosah pre všetkých a zároveň prispeje skvalitneniu života obyvateľov. Sekundárnym cieľom projektu je zaktivizovanie komunity a nadviazanie spolupráce pri realizácii projektu. Cvičenie v exteriérových fitparkoch sa nestáva len módnym trendom, ale už bežnou súčasťou ľudského života. Cvičiace prvky a lokalitu outdoorového fit kútika vyberala samospráva na základe spolupráce s Basketbalový klubom B.S.C Bratislava, OZ Kaspian a obyvateľmi Petržalky.

Hlasovať môžete tu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201