INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zaujímavé podujatia v petržalskej knižnici

Zaujímavé podujatia v petržalskej knižnici

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013

Uzávierka odovzdania literárnych súťažných prác do 24. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013 je v piatok 31.mája 2013. Štatút súťaže a prihlášku na stiahnutie nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk.

Život v Dunajských luhoch

Výstava v rámci tretieho ročníka celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe zameranej na lesnú tematiku ( v knihách, besedách, filmoch) v pobočke na Prokofievovej 5 od 22.4. – 17.5. 2013.

Dramatizované čítanie príbehov v anglickom jazyku

V pobočke Lietavská 14, v stredu 15. 5. 2013, o 15:15 hod pre deti s rodičmi (3-6 rokov) v anglickom jazyku, ktorému deti rozumejú aj bez prekladu. Po čítaní príbehu, voľná diskusia na tému: Ako sa vyvíja detská reč? Všetky deti a ich rodičia sú srdečne pozvaní. VSTUP JE VOĽNÝ!.Bližšie informácie: Lucia Kloknerová, 02/638 28 692, lietavska14@kniznicapetrzalka.sk

Brazília

Prednáška o živote, zvykoch, jazyku a zážitkoch spoluautorky knihy Brasil/ Brazília, Evy Hanzelyovej z tejto neopakovateľnej latinsko-americkej krajiny, 27.5. 2013 o 17:00 hod. v pobočke Vavilovova 26.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201