INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výstava o Petržalke

V Dome kultúry Zrkadlový háj otvoria 4. júna o 17. h výstavu o vzniku najväčšieho stredoeurópskeho sídliska. Jej kurátorom je Martin Kleibl, zberateľ fotografií a odborných materiálov zachytávajúcich zrod sídliska od prvého základného kameňa v roku 1973 až po súčasnosť. Po slávnostnom otvorení bude beseda nielen s pamätníkmi, ale aj s odborníkmi, ktorí sa osobne podieľali na plánovaní a výstavbe Petržalky a priblížia nám jej vtedajšiu tvár z pohľadu priamych účastníkov diania. Výstava o Petržalke potrvá do konca septembra. Vstup je, samozrejme, voľný.

vystava A5 web

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201