INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Viete, kde zahrabávali dobytok?

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa snaží lokalizovať miesta, kde sa v minulosti uhynuté zvieratá, predovšetkým dobytok, pochovávali zahrabávaním. Snaží sa tak predchádzať výskytu nebezpečnej sneti slezinnej – antraxu – tak u ľudí, ako aj u zvierat. Staré mrchoviská sú potenciálnymi ohniskami tohto ochorenia, preto je dôležitá ich včasná identifikácia.

Ministerstvo sa preto obracia na obyvateľov, ak poznajú možné lokality, aby ich do 30. mája nahlásili, a to elektronicky na adresu timea.kalanova@land.gov.sk  alebo písomne na adresu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor bezpečnosti potravín a výživy, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201