INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Darovať krv môžete v júni na Petržalskej kvapke krvi

Darovať krv môžete v júni na Petržalskej kvapke krvi

Petržalčania boli zvyknutí na vianočné darovanie krvi, ktoré v ostatných rokoch podporilo vždy okolo 50 darcov. Po druhý rok pripravuje mestská časť Petržalskú kvapku krvi aj ako sprievodnú charitatívnu akciu v rámci kultúrnospoločenského podujatia „Dni Petržalky“. Ľudská krv je nenahraditeľná a najmä pre jej vzácnosť sa starosta mestskej časti Vladimír Bajan rozhodol v začatej tradícii pokračovať a pozýva všetkých darcov, stálych i nových, na Petržalskú kvapku krvi, ktorú samospráva pripravuje v utorok 11. júna 2013 v priestoroch ZŠ Gessayova v bratislavskej Petržalke v čase od 8.00 do 11.00 hod. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život.

Ak ste zdraví a vo veku od 18 do 60 rokov, neváhajte, príďte v júni, za každú kvapku ďakujeme.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201