INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Varíte fantastický guláš? Dokážte to!

Varíte fantastický guláš? Dokážte to!

Päťtýždňový festival Dni Petržalky vyvrcholí celodenným Galaprogramom, na ktorom sa okrem iného bude súťažiť aj vo varení gulášu. Súťaže sa môžu zúčastniť najmenej 2 a najviac 5 členné družstvá. Maximálne môže súťažiť 13 družstiev. Súťažné družstvá nesmú mať v názve meno žiadnej politickej strany a vyplnenú prihlášku musia zaslať najneskôr 30. apríla na marta.droppova@kzp.sk.

 

Termín konania súťaže: 17.6.2017
Miesto: Závodisko, š. p. /dostihová dráha/ Starohájska ul., Bratislava – Petržalka
Prezentácia: od 9,30 do 10,00 h
Ukončenie súťaže – odovzdanie vzoriek porote: cca 15,00 h
Vyhodnotenie: 16,00 – 16,30 h

PODMIENKY ÚČASTI:
– súťažiaci si prinesú vlastnú kotlinu, alebo kotlík s nádobou, plechovú podložku!! na založenie ohniska /bez podložky bude družstvo diskvalifikované/,
– vedro na vodu,
– vlastné suroviny a materiál /sekerku na úpravu dreva/ na varenie gulášu,
– guláš môže byť z bravčového, hovädzieho mäsa, alebo diviny podľa uváženia súťažiacich,
– o zakúpení /hygienickej nezávadnosti/ mäsa donesú súťažiaci potvrdenku, ktorú odovzdajú pri prezentácii v deň súťaže, potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni,
– súťažiaci ručia za hygienickú nezávadnosť použitých surovín,
– po ukončení súťaže sú povinní zanechať miesto upratané,
– každé družstvo môže po odovzdaní vzorky naložiť s gulášom podľa vlastného uváženia,
– súťažiaci si zabezpečí misky, príbor, chlieb, plastové vrecia na odpad,
– zo súťažiaceho družstva, sa jeden člen musí preukázať vystaveným zdravotným preukazom pre prácu s potravinami!

Usporiadatelia zabezpečia:
– drevo na oheň
– porotu s „mlsnými jazýčkami“
– ceny pre víťazov
– pitnú a úžitkovú vodu
– sociálne zariadenia
– stoly na prípravu
– smetné nádoby

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.