INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

SLUŽBY BOŽIE na Veľkú noc

SLUŽBY BOŽIE na Veľkú noc

SLUŽBY BOŽIE na Veľkú noc 2017 v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava-Petržalka

 

 Evanjelický kostol Sv. Trojice v Petržalke, Strečnianska 15

Evanjelický kostol v Rusovciach, Maďarská 19

Nemocnica Cyrila a Metoda, Antolská 11

Zelený štvrtok (13. apríla)

16:00 – stretnutie starších v zborovom dome
17:30 – Večera Pánova v Petržalke

Veľký piatok (14. apríla)

9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej
9:30 – pašiové služby Božie v Petržalke
10:30 – Večera Pánova v Petržalke
11:00 – pašiové služby Božie s Večerou Pánovou v Rusovciach
18:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Veľkonočná nedeľa (16. apríla)

9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej

9:30 – slávnostné služby Božie v Petržalke
11:00 – slávnostné služby Božie v Rusovciach
18:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Veľkonočný pondelok (17. apríla)

9:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej
9:30 – služby Božie s Večerou Pánovou v Petržalke

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201