INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka na plavárni

Petržalka na plavárni

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka prichádza pri príležitosti jubilejného 20. ročníka s úplne novým podujatím, ktorým odštartuje tradičný multižánrový päťtýždňový festival Dni Petržalky 2017. Odohrávať sa bude v priestoroch prvej petržalskej verejnej plavárne, kde plavci všetkých vekových kategórií zaplávajú 12-hodinovú plaveckú štafetu. Cieľom petržalskej samosprávy je počas 12 hodín prilákať do plavárne čo najviac obyvateľov, ktorí odplávajú čo najviac kilometrov. Premiérovú plaveckú štafetu slávnostne odštartuje starosta Vladimír Bajan 13. mája 2017 o 8.00 h v budove plavárne na Tupolevovej ulici 7/B.

Zúčastniť sa môže každý obyvateľ – bez ohľadu na vek a pohlavie – schopný odplávať najmenej 50 metrov. Prihlasovať sa môžu jednotlivci aj celé kolektívy jednoducho vyplnením elektronickej prihlášky, v ktorej uvedú meno, priezvisko, čas, kedy by chceli štafetu odplávať, a mailovú adresu. Rodič alebo zákonný zástupca môže prihlásiť aj svoje neplnoleté dieťa prípadne deti, ktoré sa plaveckej štafety zúčastnia, pričom za nich preberá zodpovednosť v plnom rozsahu.

Podmienky účasti:
– dobrý zdravotný stav;
– štart na vlastné nebezpečenstvo;
– rodičia a zákonní zástupcovia zodpovedajú za svoje deti v priestoroch plavárne v plnom rozsahu;
– usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené;
– všetci účastníci sa musia správať športovo a hrať fair play;
– účastníci sú povinní dodržiavať pokyny organizátora a riadiť sa návštevným poriadkom plavárne.

Účastník vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami spojenými s účasťou na 12-hodinovej plaveckej štafete a súhlasí s nimi.
Vyplnením a odoslaním tejto elektronickej prihlášky súhlasí účastník so správou, spracovaním a uchovaním uvedených osobných údajov organizátorom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prihlasovať sa môžu jednotlivci aj celé kolektívy jednoducho vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete ju na www.petrzalka.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky