INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivín

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivín

Koncom minulého roka zaznamenala mestská časť niekoľko prípadov “odložených” bandasiek plných nebezpečných a zdravie ohrozujúcich látok. Ako vtedy potvrdil RNDr. Vojtech Chovanec, konateľ spoločnosti na likvidáciu nebezpečného odpadu ARGUSS, odstraňovali na území Petržalky v spolupráci s Okresným úradom životného prostredia 170 kg toluénu a s mestskou časťou 190 kg toluénu a 10 kg acetónu. To, že sú niektorí podnikatelia nezodpovední k obyvateľom Petržalky a ľahostajní k životnému prostrediu, nie je dôvodom, aby sme sa takto správali aj my Petržalčania. Preto aj tento rok bude od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov – preberať spoločnosť ARGUSS, s.r.o. komunálne odpady bsahujúce škodlivé látky ako napríklad staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky.

Dňa 23. apríla 2016 v čase od 10,30 do 12,30 h bude na Ovsištskom námestí 1 (vedľa Jednoty) pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. tieto odpady preberať maximálne do hmotnosti 5 kg od 1 osoby.

00001 6

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201