INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Staň sa filmovým porotcom!

Staň sa filmovým porotcom!

Už po tretíkrát máš jedinečnú šancu byť na jeden deň filmovým porotcom a vybrať z troch filmov ten najlepší! Máš 12 až 14 rokov? Baví Ťa pozerať filmy? Nebojíš sa vyjadriť svoj názor? Ak si odpovedal/a trikrát áno, môžeš sa práve Ty stať porotcom na udeľovaní Ceny mladého publika (Young Audience Award) 2016 pre najlepší európsky film! V nedeľu 8.mája môžeš zažiť v Artkine za zrkadlom (DK Zrkadlový Háj) jedinečnú atmosféru pri pozeraní nominovaných filmov spolu s porotcami z ďalších 31 európskych miest v ten istý čas. Na jeden deň sa staneš porotcom Európskej filmovej akadémie a budeš hodnotiť tri vybrané filmy. Okrem toho budeš o nich diskutovať s rôznymi filmovými profesionálmi a dozvieš sa viac zo zákulisia tvorby filmov.

Z Bratislavy sa cez prestávky uvidíš s ďalšími porotcami cez videokonferenciu z miest ako Brusel, Sofia, Záhreb, Pafos, Aalborg, Tallinn, Tbilisi, Berlín, Erfurt, Budapešť, Tel Aviv, Florencia, Prizren, Riga, Luxemburg, Skopje, Valletta, Amsterdam, Torun, Wroclaw, Lisabon, Cluj-Napoca, Belehrad, Izola, Avilés, Barcelona, Istanbul, Londýn a Kyjev. Chceš to skúsiť? Stačí ak do 30. apríla vyplníš registračný formulár na www.mladyfilm.sk (http://goo.gl/forms/uEyNTJOApc

European Film Academy – Young Audience Award (Cena mladého publika), podujatie celoeurópskeho rozmeru pre deti vo veku od 12-14 rokov. Prostredníctvom troch filmov, premietaných počas jedného dňa,  účastníci získajú možnosť priblížiť sa európskej kinematografii a zároveň poodhaliť svet vzniku filmov.

mladí ľudia

Projekt vznikol z iniciatívy Európskej filmovej akadémie (EFA) podnietiť záujem mladej generácie o európsku kinematografiu a kultúru. Istým spôsobom ide o vychovanie si budúcich ako divákov, tak aj tvorcov európskych filmov. V súčasnosti, keď európska kinematografia, vrátane slovenskej, bojuje o svojich divákov s mainstreamovými snímkami, je aktívna práca s mladým publikom veľmi dôležitá. Účastníci Ceny mladého publika sú práve vo veku, kedy si začínajú postupne vytvárať svoj prvý vlastný názor. Práve preto je podstatné, aby mali možnosť zväčšiť svoje vedomosti v kultúrnej sfére, učiť sa konštruktívnej kritike a dokázať analyzovať prijímané informácie. To im pomôže nielen pri orientácii vo filmovej tvorbe, tak aj v iných oblastiach života.

Koncepcia Ceny mladého publika nie je založená len na pasívnom pozeraní 3 dlhometrážnych filmov. Ich sledovanie je len prvotným impulzom k aktivitám, čo prebiehajú v prestávkach. Celý deň je vedený moderátorom – odborníkom z audiovizuálnej oblasti, so skúsenosťami s prácou s deťmi. Medzi filmami tak dochádza k vzájomnej interakcii – ako s moderátorom, tak aj medzi účastníkmi. Moderátor deťom sprostredkuje formou dialógu informácie nielen ako film vzniká, ale aj ako sa na film dívať. Do programu budú pravdepodobne zaradené aj diskusie so slovenskými filmármi a hercami (na základe ich dostupnosti).

yaa-map-beata

Bratislava sa vďaka Boileru už po tretíkrát dostane medzi viac než 30 európskych miest, kde Cena mladého publika súčasne prebieha. V roku 2016 po Eve Michalkovej a Eve Filovej budú v pozícii moderátoriek Verona Dubišová a Lea Krišková, ktoré majú skúsenosti s detským publikom z projektu Filmový kabinet deťom. Nová koncepcia dvojice moderátoriek môže byť aj pre introvertnejšie deti zaujímavým spestrením a motiváciou viesť o zhliadnutých filmoch dialóg.

Všetky zúčastnené mestá sú celý deň spojené prostredníctvom webkamery a facebooku, takže deti prichádzajú do vzájomnej interakcie nielen medzi sebou, ale aj s účastníkmi z celej Európy. Touto cestou sa stanú aktívnymi členmi európskej komunity.

Po druhý rok sa podujatie v Bratislave uskutoční v DK Zrkadlový Háj. Výber tohto zaujímavého priestoru poskytuje organizátorom pripraviť pre účastníkov v prestávkach okrem diskusie aj rôzne interaktívne aktivity. Boiler bude, tak ako minulý rok, znova spolupracovať s občianskym združením Púpava, ktoré sa zameriava na prácu s deťmi (organizácia letných táborov, zážitkový pobytov, práca s deťmi s detských domovov). Vďaka skúsenostiam animátoriek z tohto občianskeho združenia – Lucie Finkovej a Martiny Môťovskej, budú pre deti vytvorené také aktivity, ktoré budú hravou formou podporovať ich kreatívne myslenie, fantáziu a zároveň schopnosť spolupracovať a komunikovať medzi sebou.

kino, dk zrkadlový háj, mladí ľuda

Proces hlasovania

Po premietnutí všetkých filmov sa účastníci dostanú do unikátnej pozície porotcov. Pomocou špeciálnych formulárov môžu filmy analyzovať a hodnotiť– vyskúšať si v praxi to, o čom sa celý deň bavia; zároveň môžu hlasovať o poradí. Po zrátaní hlasov sú miestne výsledky odoslané EFA na celkové vyhodnotenie. Na webovej stránke EFA sú zverejnené informácie o filmoch, režiséroch, zúčastnených mestách a zástupcoch porôt z jednotlivých miest. Tí v závere dňa natočia krátke video, kde prezentujú poradie filmov za dané mesto. To je následne súčasťou slávnostného odovzdávania cien v Nemecku, ktoré si účastníci môžu pozrieť prostredníctvom live streamingu na stránke EFA.

Cieľová skupina

Ceny mladého publika sa môžu prihlásiť všetky deti v danom veku 12-14 rokov, až do naplnenia kapacity 70 detí. Výber prebieha v koordinácii s rôznymi základnými školami, gymnáziami, základnými umeleckými školami, voľnočasovými krúžkami, školami zameranými na cudzí jazyk. Celé podujatie je pre účastníkov zadarmo, aj preto sú filmy premietané v rámci súkromného premietania (bez prítomnosti verejnosti a médii, kvôli autorským právam). Zoznam filmov na rok 2016 bude známy koncom marca.

Unknown

Harmonogram (stredoeurópskeho času)

08:30 Zoznamovacia aktivita pre deti

09:00 On-line uvítanie

09:15 Film 1

10:50 Diskusia o filme, spojená s aktivitou pre deti

11:20 Film 2

13:00 Obed

13:30 Film 3

15:00 Diskusia o hodnotení filmov

16:00 Väčšia aktivita pre deti, pravdepodobne spojená s pozvaným hosťom/filmárom

16:45 Hlasovanie

19:00 Výsledky hlasovania odosielané Európskej filmovej akadémii

20:00-20:30 Slávnostné odovzdávanie cien (naživo on-line)

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky