INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Skvelý bubeník drieme v každom z nás

Skvelý bubeník drieme v každom z nás

Lepšie raz počuť ako tisíc krát vidieť. I keď, výstižnejšie by bolo – lepšie raz zažiť… Opísať pocit z bubnovačky je celkom ľahké. Je to číra radosť. Radosť z hudby, z rytmických úderov na bubon, z pocitu, že ste súčasťou niečoho skvelého. Hoci je to len amatérsky bubnový orchester hrajúci jednoduché rytmy, ktorého členovia sa pred hodinou vôbec nepoznali.
OZ Zvuky cez ruky je známa značka. Stretnete ich na MDD v Sade Janka Kráľa, v petržalských školách a škôlkach, v domoch kultúry na kurzoch bubnovania, na firemných teambuildingoch, ale aj v najrôznejších zariadeniach venujúcich sa znevýhodneným skupinám, kde prišli svojimi rytmami rozbiť rutinu a rozvibrovať sklá okien.
Jeho členovia však nie sú len hudobníci, ale aj učitelia. Ich bubny nie sú len hudobnými nástrojmi, ale aj vzdelávacími pomôckami. O tom, čo všetko vás bubnovanie naučí a ešte vás to aj bude baviť, sme sa rozprávali s jedným zo zakladateľov OZ Zvuky cez ruky, Tónom Gúthom:
– Bubon predstavuje rytmickú stránku hudby. Teda jej úplný základ. A človek je bytosť rytmická. Rytmus ho sprevádza každý deň po celý život. Zuby si umývame v určitom rytme, naša chôdza má rytmus, nehovoriac o pohybe lyžičkou pri jedení a ďalších rytmických pohyboch vo dne i v noci. Už nenarodené dieťa v maternici načúva rytmu srdca matky. A práve vďaka tomu má každý z nás v sebe veľký potenciál hrať na bubon. Okrem toho bubnovanie – to sú frekvencie, ktoré doslova rozvibrujú každú bunku v tele. Preto ho nielen počujeme, ale pri ňom hudbu doslova cítime.

bubnovačka
Bubon ako učebná pomôcka?
– Bubnovanie som objavil ako vynikajúci nástroj sociálnej práce, keď som po skončení štúdia sociálnej práce na rok odcestoval do Nemecka a Francúzska. Videl som, ako tam pomocou neho dokážu pracovať s komunitou, vytvárať a zlepšovať vzájomné vzťahy. A to je aj účel nášho OZ. Nejde nám o hudobné vzdelávanie v pravom slova zmysle, tak ako ho vyučujú Základné umelecké školy a ďalšie inštitúcie. My využívame potenciál hudby na prácu s ľuďmi. A bubon je najvhodnejší hudobný nástroj, pretože je jednoduchý na ovládanie a teda prístupný každému. Človek nepotrebuje špeciálnu prípravu, aby mohol byť zakomponovaný do tvorenia bubnového orchestra ako spoločného hudobného zážitku skupiny.
Čo sa teda pomocou bubnovania možno naučiť?
– Začnime deťmi. Tie radi robia hluk a tvoria hlasné zvuky, takže tam je to jasné. Popri tom, ako sa bavia, si zároveň rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku. Učia sa rytmizácii slov, trénujú správnu artikuláciu a sluchovú analýzu. Nehovoriac o precvičovaní ľavo-pravej orientácie, koordinácii pohybov, prepájaní hlasu s pohybom a rozvoji matematického vnímania opakovaním jednoduchých počtov. Zároveň sa učia, že spoluprácou a počúvaním iných sa zvukový chaos môže premeniť na niečo zmysluplné.

bubnovačka
Čo učíte dospelých?
– Podľa vlastných slov návštevníkov našich kurzov je pre nich bubnovanie najmä relax. Väčšina z nich k nám nepríde preto, lebo plánujú začať hudobnú kariéru, ale preto, že hľadajú spôsob, ako sa odreagovať a zabaviť. Vypnúť od každodenných pracovných aj osobných starostí, spomaliť a nechať mozog odpočívať. A popritom ako odpočíva, nenápadne prepája pravú a ľavú hemisféru, pretože na bubnovanie treba obe ruky. Ďalej, predpokladom spoločného bubnovania je synchronizácia. Rovnako ako pri komunikácii. Keď synchronizujeme na hudobnej báze a 1-2 hodiny spolu hráme, tak si vytvárame vzťah. A to je predpoklad k lepšej komunikácii. Pri hudobnej tvorbe musíme zároveň počúvať, rovnako ako pri komunikácii. Takže, okrem toho, že pri bubnovaní relaxujeme, tak vlastne pracujeme na sebe, zlepšujeme svoje schopnosti komunikovať a spolupracovať a ešte si aj „tuningujeme“ mozog .
Ak si bubovanie a to, či máte skutočne rytmus v krvi chcete vyskúšať, príďte na bubnovačku do DK Lúky vo štvrtok 9. alebo 23. apríla o 18.30 h a staňte sa súčasťou vytvárania orchestra s dirigentom. A ak vás to chytí, OZ Zvuky cez ruky chystá v máji víkendový workshop na Kačíne. Jeho presný termín, ale aj informácie o ďalších aktivitách nájdete na ich web stránke www.rytmika.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky