INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zber odpadu s obsahom škodlivín

Zber odpadu s obsahom škodlivín

Počas jarného upratovania môžu Petržalčania odovzdať domový odpad s obsahom škodlivín – staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Urobiť tak môžu v sobotu, 26. apríla, v čase od 10.30 – do 12.30 h na Ovsištskom nám. 1 (vedľa Jednoty).

Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a podobne musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Spoločnosť ARGUSS, s.r.o., ktorá zber odpadu vykonáva, odoberie odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby. Okrem toho sa môžu Petržalčania zbaviť starých batérií a akumulátorov, žiariviek a iného odpadu obsahujúceho ortuť, vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradených elektrických a elektronických zariadení – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.). Zber domového odpadu uskutočňuje magistrát za súčinnosti mestskej časti Petržalka.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky