INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Záujemcovia o predaj v stánkoch na Dňoch Petržalky si už môžu podať žiadosť

Záujemcovia o predaj v stánkoch na Dňoch Petržalky si už môžu podať žiadosť

Mestská časť Petržalka oznamuje záujemcom o stánkový predaj na Dňoch Petržalky, že si už môžu podať žiadosť o vydanie povolenia. Organizačne zabezpečuje výber predajcov občerstvenia a iných produktov Závodisko, ktoré s nimi následne uzatvorí zmluvu o prenájme predajnej plochy. Po dohode Závodiska a petržalskej samosprávy je možné žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch zaslať poštou alebo osobne podať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr do 9. mája.

Za účelom vyhnúť sa zbytočným komplikáciám pri spracovaní vybraných záujemcov je potrebné, aby žiadosť obsahovala nasledovné údaje:

– fyzická osoba – meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, tel. kontakt;

– právnická osoba – obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, tel. kontakt ;

– súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s predajom v stánku počas konania hromadného podujatia;

– záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice – fotokópia tejto strany;

– rozmery stánku prípadne predajného pultu;

– sortiment predaja;

– požiadavku na zabezpečenie zdroja elektrickej energie.

Záujemcovia sa počas úradných hodín môžu informovať na podmienky telefonicky u A. Šebekovej na čísle 02/68 288 868 alebo mailom alena.sebekova@petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky