INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prezentácia návrhu víťaza centrálnej osi Petržalky v CC Centre je zrušená

Prezentácia návrhu víťaza centrálnej osi Petržalky v CC Centre je zrušená

Dnes, 23. apríla 2014, požiadal pán Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. – autor víťazného súťažného návrhu urbanistickej súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky o ospravedlnenie a odvolanie verejnej prezentácie. Mestská časť ju plánovala uskutočniť vo štvrtok 24. apríla 2014 v petržalskom CC Centre.

Informovať verejnosť sa petržalská samospráva rozhodla po tom, ako hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webovej stránke a v médiách informáciu o vyhodnotení urbanistickej súťaže návrhov i samotné návrhy. Starosta Petržalky Vladimír Bajan pokladal a stále pokladá za dôležité oboznámiť verejnosť o tom, ako by mohla daná lokalita vyzerať, preto chcel spolu s jedným z autorov návrhu Petržalčanom víťazný návrh predstaviť.

Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. sa Petržalčanom ospravedlňuje s odôvodnením, že: „prezentácia by sa uskutočnila ešte pred rokovacím konaním, ktoré je súčasťou súťaže, po konzultácii s vyhlasovateľom súťaže ako aj s SKA si uvedomujeme, že by sme tým mohli narušiť korektnosť súťaže, ktorá ešte formálne nie je ukončená. Za toto ukončenie mesto považuje verejné vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré sa podľa našich informácií pripravuje pravdepodobne v spolupráci s MČ v Technopole 19. mája. V prípade, že rokovacie konanie skončí tak, že budeme úspešní, môžeme návrh prezentovať v náhradnom termíne po rokovacom konaní, ktoré sa uskutoční koncom apríla – začiatkom mája,“ informoval dnes petržalského starostu B. Kováč.

„Nechceli sme urobiť nič iné než to, čo urobilo mesto zverejnením výsledkov súťaže návrhov – predstaviť ten víťazný, navyše ak jeho autorom je Petržalčan. Obyvatelia Petržalky i poslanci majú o túto tému záujem a toto mohlo byť jedno zo stretnutí, na ktorom by sa dozvedeli viac. Ak autor prezentáciu po konzultácii s vyhlasovateľom – teda mestom – žiada zrušiť, zverejnenie výsledkov súťaže zo strany mesta je minimálne zvláštne“ dodáva starosta Bajan.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky