INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj obyvatelia Petržalky môžu do 30. apríla predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos či významný ľudský čin. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti – v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti. Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu: Miestny úrad Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 14 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať elektronicky na sona.kyselova@petrzalka.sk.

Oceňovanie osobností je neoddeliteľnou súčasťou tradičného petržalského podujatia Dni Petržalky. Ani ich 17. ročník sa nezaobíde bez vyhlásenia Osobností Petržalky 2014, ktorým cenu odovzdá starosta Vladimír Bajan. Tohtoročné Dni Petržalky začnú v polovici mája, ukončí ich slávnostný galaprogram 14. júna.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201