INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kvalitu sociálnych služieb ovplyvňuje aj dostupnosť informácií

Kvalitu sociálnych služieb ovplyvňuje aj dostupnosť informácií

Poskytnúť verejnosti informácie o možnostiach na území Bratislavy bolo cieľom Dňa sociálnych služieb, ktorý v druhej polovici marca usporiadala v DK Zrkadlový háj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR. Ako nám povedala doc. MUDr. Božena Bušová, z predsedníctva asociácie, nie je ojedinelým javom, že sa človek alebo jeho príbuzný vráti z nemocnice s tým, že je zrazu odkázaný na pomoc inej osoby, ale vôbec netuší na koho sa obrátiť, o aké služby žiadať, či na čo má zo zákona nárok. Prvý ročník podujatia teda bol podľa jej slov zároveň prieskumom, či má verejnosť záujem o akcie takéhoto typu.

sociálne služby

Predpoludnie bolo venované prednáškam na tému poskytovania rôznych druhov sociálnych služieb domácich aj pobytových. Prítomní si vypočuli ako sa starať o bezvládneho člena rodiny, ako postupovať pri vybavovaní posudku o odkázanosti, alebo aj to, ako môžu slovenskí seniori ovplyvniť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Popoludnie následne patrilo prezentácii vystavovateľov pomôcok, ktoré si bolo možné prezrieť aj zakúpiť, či sa informovať aké druhy kompenzačných pomôcok sú na trhu, ako o ne žiadať a pod.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201