INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Jarné čistenie Chorvátskeho ramena

Jarné čistenie Chorvátskeho ramena

Tradičnou jarnou aktivitou petržalskej samosprávy je aj brigáda zamestnancov úradu a Petržalčanov na čistení brehov Chorvátskeho ramena. Pozývame všetkých, ktorým záleží na čistejšom prostredí Petržalky, aby sa tiež pridali 24. apríla od 14. h a prispeli k zlepšeniu životného prostredia v mieste, v ktorom žijú.

Dobrovoľnícku aktivitu organizuje samospráva už 18 rokov s cieľom vyčistiť brehy Chorvátskeho ramena i jeho hladinu od rôznych nečistôt a odpadkov. Do aktivity sa každoročne k pracovníkom miestneho úradu, VPS a ostatných rozpočtových organizácií pridávajú aj žiaci škôl a seniori. Pretože sa veľa Petržalčanov dožadovalo presunúť brigádu na popoludnie, rozhodla sa mestská časť im vyhovieť. „Popoludní, ako pevne verím, sa zvýši počet Petržalčanov, ktorí sa do akcie zapoja. Naše úsilie za čistejšiu Petržalku môžu obyvatelia podporiť aj aktivitami v okolí svojho bydliska, či už to bude vyzbieranie odpadkov vo vnútrobloku, areáli školy alebo na detskom ihrisku,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Odbornú pomoc pri čistení vodnej hladiny z člna poskytne Povodie Dunaja, odštepný závod Šamorín a pomôžu aj hasiči z Dobrovoľného verejného požiarneho zboru v Petržalke a potápači z klubu OCTOPUS. O likvidáciu odpadu ako aj dostatok náradia a vriec sa postará mestská časť. Samospráva sa postará aj o malé občerstvenie pre všetkých brigádnikov.

Chorvátske rameno sa bude čistiť na štyroch úsekoch súčasne – od premostenia Antolská až po Mlynarovičovu ulicu. Do akcie sa môžu zapojiť jednotlivci aj skupiny, stačí sa nahlásiť na petržalskom miestnom úrade mailom zuzana.juhasova@petrzalka.sk. V prípade nepriaznivého počasia sa čistenie ramena presunie na náhradný termín. Zraz dobrovoľníkov bude na štyroch miestach pozdĺž Chorvátskeho ramena: Mlynarovičova ulica pri grafitti stene, premostenie Jungmannova, Technopol (bočný vchod od ramena), premostenie Antolská.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201