INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Dobročinnosť ako príprava na Veľkú noc

Dobročinnosť ako príprava na Veľkú noc

Do celoslovenskej charitatívnej aktivity Podeľme sa! sa zapojila aj petržalská farnosť Svätej rodiny. Minulú sobotu organizátorky akcie napiekli v pastoračnom centre domáce koláče, ktoré v nasledujúci deň pred Kostolom Svätej rodiny po svätej omši ponúkali veriacim za dobrovoľný príspevok. Výťažok z tohtoročného 8. ročníka Podeľme sa! je určený na pomoc mnohodetným rodinám v hmotnej núdzi v Rožňavskej diecéze a na otvorenie nízkoprahového centra v Lučenci. Helena Kiššová z farského organizačného tímu počas akcie Podeľme sa! povedala: „V pôstnom období chceme konkrétnym spôsobom šíriť dobro, ktoré má pozitívny vplyv na celú spoločnosť.“ Pán farár vdp. Jozef Dúc podporil zbierku slovami: „Ak sa delíme, naše srdce sa otvára a dotýka sa tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Ježiš nás počas pôstu učí, ako rozohnať tmu svetlom lásky, lebo On je Svetlo.“

Charitatívnu akciu podporil aj pán farár vdp. Jozef Dúc (tretí zľava), mladé rodiny a farníci (druhá sprava organizátorka farskej akcie Podeľme sa! Helena Kiššová).
Charitatívnu akciu podporil aj pán farár vdp. Jozef Dúc (tretí zľava), mladé rodiny a farníci (druhá sprava organizátorka farskej akcie Podeľme sa! Helena Kiššová).

Dobročinná akcia spojená s výzvou konať dobro naznačuje, že sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré nás chcú prebudiť k zmysluplnému životu. Kresťanské prežívanie udalostí umučenia Ježiša Krista poskytnú aj obrady v Kostole Svätej rodiny 17. – 19. apríla a vyvrcholia oslavou zmŕtvychvstania Pána na Veľkonočnú nedeľu 20. apríla.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201