INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zveľaďujú jazdecký areál

Zveľaďujú jazdecký areál

Jazdecký areál CLUB – IPPICO Dunaj, o.z.  sa nachádza v Petržalke  na Starohájskej ulici 35 od roku 1965 a za ten čas tu vyrástlo veľa  talentov. Od roku 2004 je areál vo vlastníctve spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o. Spoločnosť bola založená za účelom ďalšieho zveľaďovania jazdeckého areálu a pritiahnutia hlavne mládeže ku koníkom, jazdectvu a jazdeckému športu. V posledných dvoch rokoch prechádza areál značnými zmenami. Okrem vybudovania krytej jazdiarne s klubovňou a ďalších boxov pre ustajnenie koní, pripravilo sa nové zázemie pre jazdcov a záujemcov o jazdenie. V roku 2010 sa dokončila dostavba novej šatne, sociálnych priestorov a malého bufetu. Všetky tieto aktivity spoločnosti umožňujú rozvíjať jazdectvo ako záujmovú, ale aj športovú činnosť. Organizujú parkúrové preteky, kurzy jazdy na koni, skúšky základného výcviku a hipoterapiu. Koncom februára v hale zorganizovali tréningové skákanie pre záujemcov nielen ich klubu, ale aj okolia. Záujemcovia o jazdenie sa bližšie informácie dozvedia na stránke www.ippico-dunaj.sk.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201