INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zmeny na plavárni

Zmeny na plavárni

Na plavárni sa budú počas jarných mesiacov konať plavecké kurzy pre deti z materských škôl.Štandardne plaváreň prenajíma maximálne 3 plavecké dráhy pre komerčné subjekty, po 17.00 h, v pracovných dňoch sú všetky dráhy k dispozícii verejnosti.

Keďže v termíne od 19. 4. – 19. 5. budú v čase od 8.45 – 11.30 kurzy plávania pre škôlkárov organizované v celom plaveckom bazéne, plaváreň sa rozhodla, že z toho dôvodu v spomínaných termínoch predĺži „slabú prevádzku“ až do 14.00 h (momentálny je od 6.00 – 12.00 h), aby neukrátila plavcov, ktorí využívajú v doobedňajších hodinách výhodu nižšieho vstupného.

Rozpis prenájmu plaveckých dráh sa bude meniť každý týždeň v závislosti od počtu detí, ktoré sa kurzov plávania zúčastnia. Veríme, že naši návštevníci nájdu pochopenie pre tento krok, keďže chceme umožniť aj deťom naučiť sa plávať pod odborným dohľadom aj plavcom vynahradiť priestor, aby si mohli pohodlne zaplávať za rovnakých podmienok. Relaxačný a detský bazén budú k dispozícii bez zmeny.

OTVÁRACIE HODINY POČAS VEĽKONOČNÝCH  SVIATKOV / PRÁZDNIN

ŠTVRTOK:13. 4.        6.00 – 22.00

PIATOK:   14. 4.        10.00 – 22.00

SOBOTA:  15. 4.        10.00 – 22.00

NEDEĽA:  16. 4.        10.00 – 22.00 PONDELOK:17.4.     ZATVORENÉ

UTOROK:    18. 4.        6.00 – 22.00

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201