INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Voľné pracovné miesta v petržalskej plavárni

Voľné pracovné miesta v petržalskej plavárni

Ako nedávno starosta v online diskusii informoval obyvateľov, stále prebieha náročná kolaudácia prvej petržalskej plavárne. Zároveň samospráva zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na vnútorné vybavenie plavárne. Ponuky predložili 3 uchádzači a tie po Veľkej noci vyhodnotí komisia. “Otvorenie plavárne plánujeme v jarných mesiacoch. Zaznamenali sme veľký záujem aj zo strany plaveckých klubov, preto sa budeme snažiť skĺbiť všetko do jedného celku tak, aby sme predovšetkým Petržalčanom mohli poskytnúť kvalitné možnosti športového vyžitia a relaxácie,” povedal starosta v diskusii.

plavaren bufet

Športové zariadenia Petržalky zverejnili už aj pracovné ponuky na obsadenie miest prevádzkový manažér, pokladník, údržbár, upratovačka a samozrejme plavčík.

Pokladník – informátor pre novootvorenú plaváreň

Prevádzkový manažér pre novootvorenú plaváreň

Pracovník technického zázemia plavárne – údržbár pre novootvorenú plaváreň

Upratovačka pre novootvorenú plaváreň

Plavčík pre novootvorenú plaváreň

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201