INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalskí milionári

Petržalskí milionári

Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najväčšie mestské knižnice na území Bratislavy i Slovenska. So svojimi desiatimi pobočkami lákala čitateľov aj v minulom roku. O jej knihy prejavilo záujem 89 500 čitateľov. Ďalších 2 500 využilo služby internetu a takmer 11-tisíc ľudí navštívilo podujatia organizované knižnicou.
Knižnica v minulom roku rozšírila svoj fond o 6392 kníh, pričom takmer 3000 z toho tvorí beletria. Z vlastných peňazí zakúpila 5000 kníh a darom získala ďalších 1000. V porovnaní nárastu knižničného fondu s verejnými bratislavskými knižnicami patrí k najväčším knižniciam nielen počtom pobočiek, ale aj veľkosťou svojho fondu. Novými knihami sa jej darí zabezpečovať záujem verejnosti a prístup ku kvalitnej literatúre, čo zvyšuje spokojnosť návštevníkov s jej službami.
Najväčší záujem čitateľov bol o vypožičanie kníh na pobočke Vavilovova 24, ktorá v minulom roku požičala knihy 17 236 čitateľom. Nemalý záujem bol aj o knihy na pobočke Prokofievova 5, ktorú navštívilo 14 960 čitateľov s platným čitateľským preukazom. Obe pobočky sú rodinného typu s knihami pre dospelých aj deti. Čitatelia petržalskej miestnej knižnice sú milionári, pretože hodnota kníh vo všetkých desiatich pobočkách postupne atakuje 1 milión eur.
V knižnici je k dispozícii beletria, odborná a populárno-náučná literatúra, ale aj knihy o Bratislave a bratislavskom regióne, tiež cudzojazyčná literatúra, hudobniny ako aj denná tlač, časopisy a i odborné periodiká. Knižnica myslí aj na slabozrakých čitateľov, ktorým je k dispozícii elektronická lupa. Miestna knižnica Petržalka ponúka verejnosti prístup na internet, s tým, že seniori majú k dispozícii základy práce s počítačom. Ďalšou zo služieb sú reprografické služby z fondu knižnice a tiež možnosť rezervácie dokumentov aj medziknižničná výpožičná služba. Súčasťou života v petržalských knižniciach sú besedy o knihách, autorské besedy, informačná výchova detí a mládeže, programy na podporu čítania, výstavy, a tiež tvorivé dielne pre deti či knižná burza.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky