INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Poznáte svoje práva?

Poznáte svoje práva?

Starosta  Petržalky Vladimír Bajan vás pozýva do DK Zrkadlový háj, kde sa  14. marca o 10. h uskutoční odborný seminár pri príležitosti Európskeho dňa spotrebiteľov s názvom Poznáte svoje práva?  JUDr. Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR sa zhostí témy Nekalé praktiky nebankoviek, úžera, šmejdi, nezákonné exekúcie – a ako sa voči nim brániť. Na tému Bezpečná jeseň života bude prednášať kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová, referent špecialista skupiny prevencie Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave V – o kriminalite páchanej na starších ľuďoch bude hovoriť kpt. Bc. Michaela Strnadová, starší referent z toho istého útvaru.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201