INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Deň sociálnych služieb

Deň sociálnych služieb

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb poriada v stredu 26.3.2014 v Dome kultúry Zrkadlový háj v čase od 9 do 17 hod. „Deň sociálnych služieb“ na ktorom bude mať verejnosť príležitosť získať informácie o možnostiach sociálnych služieb na území Bratislavy. V doobedňajších prednáškach zaznejú odpovede na často kladené otázky: Aké druhy sociálnych služieb existujú? Ako sa starať o bezvládneho člena rodiny doma? Ako získať domáce služby? Ako získať umiestnenie v sociálnom zariadení ? Ako získať posudok o odkázanosti? Aké výkony sú hradené zo zdravotného poistenia? A mnohé ďalšie.

V poobedňajšom bloku budú na podujatí prítomní aj poskytovatelia sociálnych služieb, či už opatrovateľskej služby alebo pobytových sociálnych zariadení, a vybraných zdravotných služieb – najmä odborného ošetrovania a rehabilitácie doma u klienta, s ktorými budete môcť individuálne konzultovať Vašu situáciu pri starostlivosti o člena rodiny. Prezentované budú aj užitočné potreby či pomôcky, ktoré si bude možné prezrieť a zakúpiť. Vstup je voľný.

Program:

9:30 – 12:00 Prednášky (po 10-15 min.)

1. Druhy a formy sociálnych služieb (Ing. Milada Dobrotková, MPH, riaditeľka HESTIA n.o. DSS, ZpS a ADOS)

2. Podpora rodiny pri starostlivosti chorého doma (Mgr. Ľubica Kočanová, sestra, ASAP)

3. Ako sa starať o bezvládneho člena rodiny doma (Mgr. Ľubica Kočanová, sestra, ASAP)

4. Ako získať domáce služby (opatrovanie, ošetrovanie, rehabilitácia) (Doc. MUDr. B. Bušová, riaditeľka ADOS Harris Slovakia)

5. Ako získať sociálne pobytové služby. (Ing. Milada Dobrotková, MPH, riaditeľka HESTIA n.o. DSS, ZpS a ADOS)

6. Ako získať posudok o odkázanosti (Mgr. Andrea Vaňová, koordinátorka, domáca opatrovateľská služba Empatia n.o.)

7. Aktivačné cvičenia a voľno časové aktivity v zariadeniach sociálnych služieb (Mgr. Lucia Svobodová, HESTIA n.o. DSS, ZpS a ADOS)

8. Dobrovoľníci v zariadeniach sociálnych služieb (Mgr. Lucia Svobodová, HESTIA n.o. DSS, ZpS a ADOS)

9. Ako môžu slovenskí seniori ovplyvniť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb (Anna Ghannamová, riaditeľka DSS Náruč záchrany)

Diskusia

12:00 – 17:00

Prezentácia jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb na území Bratislavy.

9:00-17:00

Prezentácia jednotlivých dodávateľov potrieb a pomôcok

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201