INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete predávať na Dňoch Petržalky?

Chcete predávať na Dňoch Petržalky?

Mestská časť Petržalka organizuje v tomto roku už 17. ročník Dní Petržalky. Tak ako po iné roky, tak aj teraz si môžu záujemcovia o stánkový predaj podať žiadosť o vydanie povolenia. Záujemcovia o predaj v stánkoch na celodennom podujatí Dni Petržalky 2014, ktoré sa každoročne koná na Dostihovej dráhe v Petržalke, si už môžu podávať žiadosti na miestnom úrade. Pokiaľ majú záujem byť zaradení do výberu je potrebné, aby žiadosti o vydanie povolenia na predaj podali písomne alebo osobne (v podateľni) na Miestnom úrade Petržalka najneskôr do 9. mája.

Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám pri spracovaní vybraných záujemcov je potrebné, aby žiadosť obsahovala nasledovné údaje:

– fyzická osoba – meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, tel. kontakt;

– právnická osoba – obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, tel. kontakt ;

– súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s predajom v stánku počas konania hromadného podujatia;

– záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice – fotokópia tejto strany;

– rozmery stánku prípadne predajného pultu;

– sortiment predaja;

– požiadavku na zabezpečenie zdroja elektrickej energie.

Záujemcovia sa počas úradných hodín môžu informovať na podmienky telefonicky u pani Šebekovej na čísle 02/68 288 868 alebo mailom alena.sebekova@petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky