INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Potraviny pre potrebných

Potraviny pre potrebných

Slovenský Červený kríž bude vo februári opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí spĺňajú nárok na balíky potravinovej pomoci budú vyzvaní listom k vyzdvihnutiu týchto balíkov.

Pondelok 19.02. 2018, 14.00 – 15.30
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Streda 21.02. 2018, 14.00 – 15.30
Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201