INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pochovali sme basu

Pochovali sme basu

Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na sviatok Sv. Valentína. So zábavou sa pred 40-dňovým pôstom treba patrične rozlúčiť a nebolo to inak ani v Petržalke, kde  MČ zorganizovala fašiangový sprievod masiek spojený s bohatým programom pre obyvateľov Petržalky.

Na cestu spred Technopolu do DK Zrkadlový háj ho vyprevadil petržalský starosta Vladimír Bajan, ktorý im na posilnenie do koča pribalil klobásy, slaninu aj domácu pálenku. Fašiangovníci z denných centier pre seniorov v Petržalke, ale aj deti z MŠ Bradáčova a ZŠ Dudova sa teda v sprievode hudby a spevu pobrali na poslednú cestu „nebohej“ basy.

Program v DK Zrkadlový háj otvorili petržalské spevácke súbory Petržalčanka a Melódia spolu so seniormi, čím sa začal „obrad“ pochovávania basy sprevádzaný nárekom a modlitbami. Po tom, čo trúchliaci povedali base posledné zbohom, pokračovala fašiangová zábava. Do tanca seniorom hrala  skupina Diadém a nechýbalo ani chutné občerstvenie v podobe tradičných šišiek.

Petržalka si tak už po druhýkrát uctila jednu z obľúbených slovenských tradícií.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201